• Publications
  • Influence
Een drietal Potamogeton-hybriden in Friesland, waaronder Potamogeton x sparganifolius Laest. ex Fries nieuw voor Nederland
TLDR
The author mentions three hybrids of Potamogeton species, found in the province of Friesland during the last few years, which are new for this country.
Varens op voormalige zeedijken, in het bijzonder in Friesland
TLDR
The common occurrence of seven fern species between heavy blocks of granite and basalt on dikes along the Zuiderzee and Lauwerszee in Friesland is recorded.
Carex X bakkerana (= Carex acutiformis Ehrh. X C. rostrata Stokes) nieuw voor de wetenschap
TLDR
In 1975, a sterile Carex-hybrid was collected in the vicinity of Heerenveen and the name Carex X bakkerana is proposed in honour of the late Prof. D. Bakker, which is intermediate between the supposed parents C. acutiformis and C. rostrata.
Carex pseudocyperus L. X C. rostrata Stokes nieuw voor Nederland
The sterile hybrid Carex pseudocyperus L. X C. rostrata Stokes, new for the Netherlands, was discovered along a ditch near Gorredijk-Kortezwaag in the province of Friesland, in a large population of
Een adventiefterrein in Friesland (vervolg)
In 1956 vonden wij op Let vuilverwerkingsterrein der gemeente Leeuwarden onder Wartena (zie Corr. bl. no. 1, p. 5) opnieuw een vrij groot aantal adventieven. Hieronder volgt een lijst van de planten,
Een afwijkende vorm van Lotus corniculatus L. in wegbermen, in het bijzonder in de Lauwerszeepolder
Lotus corniculatus L. var. sativus Chrtkova-Žertova is an erect form of Birdsfoot-trefoil, up to 0.5 m high, with hollow stems. It is a component of a commercial (grass) seed mixture which is sown in
Potamogeton, Elodea en ruilverkavelingen
The author points out the explosive development of several species of Potamogeton and of Elodea nuttallii (Planch.) St. John in the province of Friesland as a result of a new and extensive parcelling
De flora van het Oudemirdumer Klif
Reeds lang is bekend, dat na het tot stand komen van de afsluitdijk en de verzoeting van het IJselmeer de flora van het Oudemirdumer Klif sterk is veranderd, Voor zover mij hekends zijn deze
Angelica archangelica L. in het Noorden van het land
The authors point out the occurrence of Angelica archangelica L. in the northern part of the Netherlands. The species was found there for the first time in 1961 on the IJsselmeer dam; in 1963 it
Nieuwe vindplaatsen in Friesland van Carex aquatilis Wahlenb., 2
TLDR
Carex aquatilis differs from C. acuta in its colour, which is a somewhat glossy yellow-green, produced by the underside of the leaves, whilst the inflorescence is typically paniculate reminding one of the situation in Cladium mariscus, hence the synonymous epithet C. gracilis.
...
...