• Publications
  • Influence
Een drietal Potamogeton-hybriden in Friesland, waaronder Potamogeton x sparganifolius Laest. ex Fries nieuw voor Nederland
The author mentions three hybrids of Potamogeton species, found in the province of Friesland during the last few years. Two of them, viz. P. lucens L. X P. praelongus Wulf. (P. X decipiens Nolte exExpand
Varens op voormalige zeedijken, in het bijzonder in Friesland
Many former seadikes in the Netherlands have lost their contact with salt water due to the enclosure of the Zuiderzee and the Deltaworks. These dikes now constitute a suitable habitat for ferns. TheExpand
Carex X bakkerana (= Carex acutiformis Ehrh. X C. rostrata Stokes) nieuw voor de wetenschap
In 1975, a sterile Carex-hybrid was collected in the vicinity of Heerenveen (prov. of Friesland). At first sight it resembled Carex X beckmanniana Figert ( C. riparia Curt. X C. rostrata Stokes).Expand
Carex pseudocyperus L. X C. rostrata Stokes nieuw voor Nederland
The sterile hybrid Carex pseudocyperus L. X C. rostrata Stokes, new for the Netherlands, was discovered along a ditch near Gorredijk-Kortezwaag in the province of Friesland, in a large population ofExpand
Een adventiefterrein in Friesland (vervolg)
In 1956 vonden wij op Let vuilverwerkingsterrein der gemeente Leeuwarden onder Wartena (zie Corr. bl. no. 1, p. 5) opnieuw een vrij groot aantal adventieven. Hieronder volgt een lijst van de planten,Expand
Een afwijkende vorm van Lotus corniculatus L. in wegbermen, in het bijzonder in de Lauwerszeepolder
Lotus corniculatus L. var. sativus Chrtkova-Žertova is an erect form of Birdsfoot-trefoil, up to 0.5 m high, with hollow stems. It is a component of a commercial (grass) seed mixture which is sown inExpand
Potamogeton, Elodea en ruilverkavelingen
The author points out the explosive development of several species of Potamogeton and of Elodea nuttallii (Planch.) St. John in the province of Friesland as a result of a new and extensive parcellingExpand
De flora van het Oudemirdumer Klif
Reeds lang is bekend, dat na het tot stand komen van de afsluitdijk en de verzoeting van het IJselmeer de flora van het Oudemirdumer Klif sterk is veranderd, Voor zover mij hekends zijn dezeExpand
Nieuwe vindplaatsen in Friesland van Carex aquatilis Wahlenb., 2
New localities of Carex aquatilis in the province Friesland are reported. The species grows practically always in company of C. acuta, much more rarely together with C. vesicaria. Although C.Expand
Angelica archangelica L. in het Noorden van het land
The authors point out the occurrence of Angelica archangelica L. in the northern part of the Netherlands. The species was found there for the first time in 1961 on the IJsselmeer dam; in 1963 itExpand
...
1
2
3
4
...