• Publications
  • Influence
Detectie en determinanten van osteoporose in de eerste lijn
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version ofExpand
Kan carbamazepine aanleiding geven tot osteoporose
TLDR
Dit mechanisme wordt de afbraak van vitamine-D-metabolieten (calcidiol en calcitriol) aangezet en is het mogelijk dat (bij hoge dosis anticonvulsiva) de serumconcentratie calcidiol afneemt. Expand
Wat is de plaats van raloxifene bij de behandeling van osteoporose
Raloxifene (Evista®) is een SERM (selective estrogen receptor modulator). Het is geen hormoon, maar bootst het effect na van oestrogeen in onder andere het bot en borstweefsel. De stof neemt (voorExpand
Wat wordt bedoeld met de term 'osteoporotische pijn'?
Om spraakverwarring te voorkomen noemen we eerst de definitie van osteoporose. Osteoporose werd in 1993 door de WHO gedefinieerd als een ziekte die wordt gekenmerkt door een lage botmassa en eenExpand
Wat is een rationele kalksuppletie bij onvoldoende melkgebruik
We spreken over ‘onvoldoende zuivelgebruik’ wanneer het gevolg daarvan is dat er een ziekte of ziekmakende toestand ontstaat, of dat een ziekte door onvoldoende zuivelgebruik in ernst toeneemt. InExpand