• Publications
  • Influence
Pokarm miejskich pustulek
ANALIZA WYPLUWEK SÓW JAKO BEZINWAZYJNA METODA WYKRYWANIA RZADKICH GATUNKÓW SSAKÓW
Abstrakt Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym powodują zanikanie wielu populacji rodzimych drobnych ssakow i sprzyjają rownoczesnej ekspansji gatunkow obcych. Trudności w monitoringu tejExpand