• Publications
  • Influence
Good practice videovoorbeelden
Vanuit het project "Creeer een positieve talentspiraal: Innovatieve handvatten voor het werken met kinderen met autisme spectrum stoornis" zijn 11 good practice videovoorbeelden ontwikkeld die dienenExpand
Creëer een positieve talentspiraal
In het RAAK Publiek Project ‘Creeer een positieve talentspiraal. Innovatieve handvatten voor het werken met kinderen met in de klas’ worden kennis, vaardigheden en inzichten verworven over hoeExpand
Velon 2018: Congres voor lerarenopleiders
Presentatie: Talentvol gedrag ontlokken bij leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis – Carla Geveke en Doety de Vries in Symposium nr 51 Talentontwikkeling en Diversiteit
...
1
2
...