• Publications
  • Influence
Karakterizacija domene koja vezuje ubikvitin u proteinu C1orf124
Novija istraživanja pokazala su da ubikvitin ima kljucnu ulogu u razlicitim bioloskoim procesima. Također su otkrivene proteinske domene koje mog
[Dr. Milorad-Mika Pavlović (1919-1972)].
  • D. Burić
  • Medicine
    Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
  • 1973