• Publications
  • Influence
Estudi per prova de concepte d'escriptoris virtuals
S’ha fet un estudi de les opcions existents en el mercat de la virtualitzacio d’escriptoris i s’ha triat la solucio de Citrix perque era la que millor cobria les necessitats heterogenia de la Expand
Bases de dades relacionals