• Publications
  • Influence
Wat is een familie? : Een Wittgensteiniaanse verkenning
In dit artikel onderzoek ik het begrip ‘familie’ in het licht van het door de filosoof Wittgenstein geintroduceerde concept van ‘familiegelijkenisbegrippen’. Volgens Wittgenstein lenen veel van onzeExpand
Circularity and arbitrariness: Responses to the epistemic regress problem
Volgens Peter Klein is infinitisme het enige adequate antwoord op het epistemische regressieprobleem. Klein betoogt dat alleen infinitisme tegemoet komt aan twee theoretische desiderata: hetExpand
Keynote Lectures
Statistical mechanics is the branch of physics which uses probability theory to describe and explain the macroscopic behavior of many particle systems (such as gases and fluids) in terms of theExpand
On Peter Klein's Concept of Arbitrariness
According to Peter Klein, foundationalism fails because it allows a vicious form of arbitrariness. The present article critically discusses his concept of arbitrariness. It argues that the conditionExpand
  • 2
Arbitrary Foundations? On Klein’s Objection to Foundationalism
This paper evaluates Peter Klein’s objection to foundationalism. According to Klein, foundationalism fails because it allows arbitrariness “at the base.” I first explain that this objection can beExpand