• Publications
  • Influence
Problem vid tillväxt : i medelstora företag
Det finns bade risker och fordelar med tillvaxt. Foretaget ar sarbart da det hela tiden maste halla sig pa kanten av ravinen for att halla sig langt framme, vilket ar en forutsattning for att kommaExpand
Stad i ljus : En undersökning om bygglovsbefriade solpaneler
Att det finns en pagaende klimatforandring kan nog ses som en ganska stor sjalvklarhet av manga och en losning kan vara inforande av mer fornyelsebar energi. Solpaneler tycker jag ar den mest intreExpand
Mångbruk på Bäcksjö
Da de tre fastigheterna 1940 kom i Skogsvardsstyrelsens ago fanns har inte annat an ung- och restskog. Det konsortium som tidigare statt for agandet hade tagit ut allt vardefullt timmer. 47 % avExpand