• Publications
  • Influence
Lean accounting i ett tillverkande SMF : En studie av hur en ekonomistyrningsinnovation mottas och utformas
Within a globalized world, the demand of efficient and flexible companies increases. This came, among to other initiatives, to involve major investments in production, which eventually resulted in ...
Intern utbildning för frontpersonal : Kan glappa?"KAN" påverkar!
En uppsats om hur internutbildning ser ut for frontpersonalen inom hemelektronikbranschen. Detta for att sedan kunna forklara och forsta om, och i sa fall varfor, det finns en skillnad mellan frontExpand
Sociala krav i offentlig upphandling : Användande och uppföljning
Inom ramen for Sveriges regerings mal om offentlig upphandling ska upphandlande myndigheter bland annat klargora hur de bidrar till hallbar utveckling. Offentlig upphandling kan darmed ses som ett ...