• Publications
  • Influence
Living with rheumatoid arthritis and experiencing everyday life with TNF-α blockers
Abstract The aim of this study was to describe how persons with RA from an area in western Sweden experience everyday life with TNF-α blockers. A purposive sampling of 11 women and four men, with anExpand
  • 19
  • 3
Finansiella kontrakt ”futures” i spannmålsodling
Lantbrukarens inkomster har under senare ar varierat mycket pa grund av stora prisfluktuationer. En grundforutsattning for att minska priskansligheten ar att bruka nagon form av prissakring. EttExpand
Vad får ungdomar att begå brott? : Undersökning om samband mellan Ungdomsbrottslighet och Personlighetsdrag, Familjerelationer, Vänners brottsliga beteende, bostadsområde och kön
Ungdomsbrottslighet ar ett utbrett problem i varlden och inte minst i Sverige. I denna studie undersoktes forekomsten av ungdomsbrottslighet och i vilken grad personlighet (Cloningers biopsykosociaExpand
Personers upplevelse av information efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie
Bakgrund: Cirka 30 000 personer insjuknar i hjartinfarkt i Sverige arligen och det ar den storsta folksjukdomen. Hjartinfarkt ar inte bara ett akut tillstand, utan aven en kronisk sjukdom. Vid insjExpand
Swedish consumers´ views of cheese brands
Research shows that the Swedish consumption of cheese is increasing every year. The production of cheese in Sweden can not meet this increasing demand which leads to an increase in imported cheese.Expand