• Publications
  • Influence
Historia gospodarcza Polski
  • 53
  • 2
Przemysłowe peryferia. Polska Północno-Wschodnia w latach 1870-1939
Badania zaprezentowane w artykule zostaly zrealizowane w ramach projektu badawczego „Wzrost gospodarczy ziem polskich w dobie pierwszej globalizacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numerExpand
  • 1
...
1
2
3
...