• Publications
  • Influence
Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie.
Bjerndell R & Viamore C. Ett liv med smarta. Patientupplevelsen av perifer artarsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie. Examensarbete i omvardnad 15 hogskolepoang. Malmo universitet:Expand