• Publications
  • Influence
Ett liv med smärta. Patientupplevelsen av perifer artärsjukdom i nedre extremiteterna. En litteraturstudie.
TLDR
Benartarsjukdomen kan grovt delas in i symtomklasserna claudicatio intermittens och kritisk ischemi, tillstand som innebar olika symtom och behandlingar, while patientupplevelsen lider ofta av lakemedelsresistenta smartor och varden bestar till stor del av egenvardsrad.