Carme García

Learn More
BACKGROUND To determine incidence rate, etiology and risk factors for central venous catheter (CVC)-related infections in critically-ill patients, a prospective cohort study was conducted in the general Intensive Care Unit (ICU) of a 212 bed Hospital in Florianópolis, Brazil. MATERIAL AND METHOD Patients admitted to ICU between May 1993 and February 1994,(More)
Resultats. S'inclouen 235 pacients; edat mediana 2,9 mesos (p25-75:1,8-11,1). Es diagnostica IBPG a 32 (13,6%). En 204 la QuikRead go ® CRP està entre 5 i 200 mg/L. Les mitjanes de PCR no presenten diferències signi-La mitjana de PCR dels pacients amb IBPG és de 72,1mg/L vs 18,7mg/L dels pacients sense IBPG (p<0,001). L'àrea sota la corba ROC és 0,86 (IC(More)