• Publications
  • Influence
Vaktherapie binnen klinische schematherapie
Dit hoofdstuk1 gaat over de vertaalslag van schematherapie naar vaktherapie, aan de hand van cognitieve, experientiele, gedragsmatige en interpersoonlijke interventiegebieden. Vervolgens wordtExpand
  • 7
  • 1