• Publications
  • Influence
De vitale stad - Netwerk van mensen
Voor veel mensen is een stad de plek om te wonen. Een stad biedt werk, vertier, recreatie en sociale cohesie. Woonruimte en leefruimte dus. Dat is al eeuwen zo. In de toekomst zal een vitale stad nogExpand
Functional Specification for a Battlefield Management System for the Light Reconnaissance Vehicle (Functionele specificatie voor een 'Battlefield Management System' voor het Lichte Verkennings- en
Abstract : Within the RNLA a new light reconnaissance vehicle (LVB) will be introduced. This vehicle will be equipped with a Battlefield Management System (BMS). This report contains the functionalExpand