Learn More
  • Mustafa YÖNTEM, C. Vander Perk, Sevinç ÇELİK, Gülara HÜSEYİN, Şentürk ÇİFTÇİ, Nesrin TURAN
  • 2009
Ramazan KAYAPINAR,1 Mustafa YÖNTEM,2 Cem PERK,3 Sevinç ÇELİK,2 Gülara HÜSEYİN,4 Şentürk ÇİFTÇİ,5 Nesrin TURAN6 1Vocational College of Health Services, Trakya University, Edirne; 2Department of(More)
  • 1