• Publications
  • Influence
John Dewey i l'educació democràtica
En Dewey, filosofia i educacio son indestriables. Sovint s'oblida que la concepcio deweyana de l'escola i de l'educacio nomes ha estat possible perque Dewey concebia el pensament en termes
Una col·lecció per a un poeta
En aquest article es realitza una primera aproximacio a la figura de Joan Maragall com a col·leccionista d’art. Per aquest motiu, s’han documentat les peces que conformen la seva modesta, pero
L'herència deweyana: la "Philosophy for children" de Matthew Lipman i les bases del coneixement
es i no resolen per ells mateixos —com tampoc no ho feien els de l'educació tradicional— cap dels problemes reals de l'escola. Cal no caure en l'altre extrem i rebutjar sistemàticament qualsevol