• Publications
  • Influence
Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej
Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem na Uniwersytecie w Białymstoku, specjali­ zującym się w badaniach nad historią społeczną, a szczególnie demografią historyczną; członkiem redakcji międzyExpand
  • 59
  • 5
Andrzej Wyczański (1924-2008) / Cezary Kuklo.
...
1
2
3
4
5
...