• Publications
  • Influence
Hersenen laten kraken
Accountability: Wegduiken is geen optie
Meer aandacht voor accountability, om het vak vooruit te helpen. Daarvoor pleit een voorhoede van zes communicatieprofessionals in een manifest.