• Publications
 • Influence
Cycles of light and dark co-ordinate reversible colony differentiation in Listeria monocytogenes
Recently, several light receptors have been identified in non‐phototrophic bacteria, but their physiological roles still remain rather elusive. Here we show that colonies of the saprophytic bacteriumExpand
 • 38
 • 6
Using the chicken embryo to assess virulence of Listeria monocytogenes and to model other microbial infections
Microbial infections are a global health problem, particularly as microbes are continually developing resistance to antimicrobial treatments. An effective and reliable method for testing theExpand
 • 16
 • 2
Exploring the chicken embryo as a possible model for studying Listeria monocytogenes pathogenicity
Listeria monocytogenes is a bacterial pathogen capable of causing severe infections in humans, often with fatal outcomes. Many different animal models exist to study L. monocytogenes pathogenicity,Expand
 • 6
 • 1
 • PDF
In vitro discovery of promising anti-cancer drug combinations using iterative maximisation of a therapeutic index
In vitro-based search for promising anti-cancer drug combinations may provide important leads to improved cancer therapies. Currently there are no integrated computational-experimental methodsExpand
 • 19
Fallstudie för distribuerad installation av operativsystem
Rapporten undersoker om det ar mojligt att anvanda Clonezilla for distribuerad installation av Windows Vista som alternativ till Symantec Ghost. Ett ytterligare krav ar att installationen ska vara ...
Stöd och trygghet - En studie av specialpedagogik och klassrumsklimat
Syftet med studien ar att redovisa hur elever och larare forhaller sig till det stod en ADHD diagnostiserad elev far i skolan. Av intresse var ocksa att redogora for hur klassrumsklimatet paverkas avExpand
Mäns upplevelser av urininkontinens och erektil dysfunktion efter radikal prostatektomi
Bakgrund: Radikal prostatektomi ar den vanligaste behandlingsmetoden av prostatacancer. Behandlingen gor att mannens liv mer eller mindre forandras. Det sker en forandring i kroppen vilket kan medfExpand
Evaluating the chicken embryo as a model for studying Listeria monocytogenes pathogenesis : a role for the PrfA pathway
Evaluating the chicken embryo as a model for studying Listeria monocytogenes pathogenesis : a role for the PrfA pathway
 • 1
CSR Reporting in the Airline Industry - An Analysis of the Development of Airlines’ CSR Reporting
This thesis aims to track the development of CSR and sustainability reporting in the airline industry. The emphasis is set only on the reporting practices and not on the companies’ CSR andExpand
 • 1
Energieffektivisering till sjöss : Inom linjetrafik
Denna studie handlade om att undersoka vilka energireducerande metoder som atta svenska rederier inom linjetrafiken har valt att tillampa ombord pa sina fartyg. Detta for att kunna ge en bild om viExpand