• Citations Per Year
Learn More
This paper presents a system for automatically generating the discourse structure of text. The system is divided into two levels: sentence-level and text-level. At the sentence-level, the discourse analyser uses sentential syntactic structures and cue phrases to derive discourse structures of sentences. A syntactic parser was integrated into the system to(More)
  • NGHIÊN CỨU, C. Truc, +8 authors Võ Quốc Thắng
  • 2016
TÓM TẮT: Bài báo này đề xuất một cấu trúc động học mới cho một tay máy công nghiệp dư dẫn động dạng chuỗi. Đây là một cơ cấu tay máy mới được phát triển dựa trên ý tưởng cải tiến rôbốt công nghiệp 6 trục IRB 2400 của ABB. Tay máy được đề xuất gồm 6 khớp quay và 2 khớp chuyển động tịnh tiến. Do có hai khớp quay bị phụ thuộc cơ khí với nhau làm cho hệ chỉ có(More)
  • 1