Burcu Nalbant

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Günümüz Savunma Sanayi yazılım projeleri uzun takvimlerde, uluslararası standartlara uygun ve kısıtlı kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Genellikle Savunma Sanayi projeleri geliştirilirken kontratsal olarak Şelale modeli uygulanmasına karar verilmektedir. Ancak Şelale modeli izlemek, projenin son safhasında yapılan değişikliklerin pahalıya(More)
  • 1