Learn More
V diplomskem delu je opisan postopek tiska z uporabo prevodnih tiskarskih barv na tekstil. Najprej so bile izdelane enostavne linije ter analizirana tiskarska in tiskovna prehodnost, nato so bile(More)
  • 1