Brano Markic

  • Citations Per Year
Learn More
The knowledge about customer preferences and behavior is fundamental for personalization of products and service. Personalization products and services are possible only if we have enough knowledge of who customers are, how they are similar among, how they behave. Knowledge discovery is process of transforming data into knowledge by adequate algorithms and(More)
Huge amounts of data, in the form of messages on social networks, represent a challange for digital marketing and marketing analytics when meeting the requirements, needs and customer satisfaction with services or products. Marketing strives to be a part of the overall culture based on the data and to define marketing strategies that respond to consumers(More)
S a ž e t a k Spoznati preferencije potrošača je složen istraživački zadatak. Proces izbora nekog proizvoda i njegova kupovina temelji na većem broju dimenzija, kriterija i faktora koji konvergiraju u svijesti potrošača u trenutku kupovine. Zato je poseban istraživački zadatak je otkriti što potrošač ocjenjuje u procesu izbora proizvoda, koja njegova(More)
  • Brano Markic, OPTIMIZACIJA PORTFOLIJA, OPTIMIZACIJA PORFOLIJA
  • 2009
1. UVOD Teorija financijski rizik uvijek povezuje s prosječnim kvadratnim odstupanjem prinosa od njihova prosjeka. Ta mjera se naziva varijanca. Veće vrijednosti varijance ili njezina drugog korijena (standardne devijacije) indikator su većeg rizika, a manja standardna devijacija znači i manji rizik ulaganja. Rizik i standardna devijacija su izravno(More)