• Publications
  • Influence
Gaming for Agility: Using Serious Games to Enable Agile Project & Portfolio Management Capabilities in Practice
TLDR
We take the example of agile project management methods to understand how games are applied to support the acquisition of agile and entrepreneurial capabilities. Expand
  • 5
Beter geïnformeerd op weg : Routekaart 2013 - 2023 : Hoofddocument
Overheden, marktpartijen, belangenorganisaties en kennisinstellingen presenteerden op 4 november een gezamenlijke strategie om met inzet van innovatieve technologie de fileproblemen aan te pakken. InExpand
Using Serious Games to raise awareness, train and reflect on Agile Project Management Methods in practice
Concept ualizatio n Active Experim entation