• Publications
  • Influence
Editorial
Park- och trädgårdsavfall - en resurs för fastbränsle och biogas
Parkoch trädgårdsavfall hanteras i ansenliga mängder i Sverige, ca 450 000 ton per år. Normalt används den mer vedartade delen i (kraft)värmeverk och den resterande mängden komposteras. Den del somExpand
Park- och trädgårdsavfall
Park- och tradgardsavfall hanteras i ansenliga mangder i Sverige, ca 450 000 ton per ar. Normalt anvands den mer vedartade delen i (kraft)varmeverk och den resterande mangden komposteras. Den del somExpand
Editorial
Bo Mattiasson E-mail address: Bo.Mattiasson@biotek.lu.se Biotechnology of today represents an important toolbox for the uture development of our societies. We find it in the health-care ectorExpand
Editorial