Bilal Üstündağ

Suggest Changes
Learn More
GEREÇ VE YÖNTEM Yirmi adet Sprague-Dawley cinsi genç-erişkin sıçanla çalışıldı. Sham grubunda sol böbrek eksplorasyonu yapıldı. Travma grubunda sol böbrek eksplore edildikten sonra 20 gr ağırlık(More)
  • 1