• Publications
  • Influence
Sykdomskremmeri eller sykdomssalg
VERDIEN AV LIV OG HELSE Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer
Okonomisk evaluering er et verktoy som har fatt okende anvendelse som beslutningsgrunnlag ved prioriteringer i helsevesenet. Fordi det er knapphet pa ressurser er det nodvendig a vurdere om nytten avExpand
B. Bringedal svarer.
  • Berit Bringedal
  • Medicine
  • Tidsskrift for den Norske laegeforening…
  • 22 February 2021
Styring, tilfredshet og medisinsk kvalitet
Både i Norge og andre vestlige land uttrykkes bekymring for at helsetjenesten styres i feil retning, med påfølgende profesjonell misnøye. Helsetjenesteaksjonen i Norge og det svenske Läkaruppropet erExpand
Den sosiale gradienten på legekontoret
Verdikonflikter, rollekonflikter og profesjonell atferd
  • Berit Bringedal
  • Medicine
  • Tidsskrift for den Norske laegeforening…
  • 22 January 2018
Tango – en flørt med erotikk
...
1
2
...