• Publications
  • Influence
Vaja iz »višje« penologije-Nietzschejeva genealogija kazni (I.)
Status, ki ga ima Nietzsche v sodobnem družboslovju in filozofiji, je poznan: do »pajčevinarja duha« – če odmislimo postmodernizem – v glavnem zasledimo »varno« kritično distanco. ZaradiExpand
21. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3. junij 2020 : Zbornik povzetkov
Prispevki 21. konference Dnevi varstvoslovja prinasajo strokovni in znanstveni premislek o nacinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki stirih okroglihExpand