Learn More
One of the basic requirements for development of an agrarian country like Pakistan is a system of dependable road links serving the rural population so that farm produce can quickly move to markets.(More)
Sammandrag En studie om alfabetisering i Sverige. Nagra larares och kursdeltagares tankar om forutsattningarna att lara sig lasa och skriva. Studiens syfte ar att belysa modersmalet och(More)
  • 1