Baris Arman Tabak

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Yazılım sektöründe hatalı efor kestirimleri maliyeti önemli ölçüde arttırır ve projelerin başarısız olmasına yol açabilir. Belirgin maddi kayıplara ek olarak, ürünü hem satın alan hem de üreten organizasyonlar, çalışan demotivasyonu ve benzeri organizasyonel sorunlar yüzünden negatif etkilenirler. Yazılım kestirim uzmanları kestirim doğruluğunu(More)
  • 1