• Publications
  • Influence
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania
Szanowny Panie Redaktorze, Dotarła do mnie bardzo interesująca publikacja poświęcona sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań („Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”Expand
Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi i behawioralnymi związanymi z używaniem alkoholu. Komunikat z ogólnopolskich badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej
Abstract The EZOP Poland study was the first national survey in the country using methodology elaborated and tested in the World Mental Health Survey Initiative (WMH) enabling planning andExpand
...
1
2
3
...