• Publications
  • Influence
Tachysphex austriacus Kohl, 1892 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce
– Czolo gesto punktowane, przestrzenie miedzy punktami niewyraźne. Tarczka i zatarczka gesto punktowana, przestrzenie miedzypunktowe wieksze od punktow. Gonostyl ma ponad 20 szczecin, szczeciny rowneExpand
...
1
2
3
4
5
...