• Publications
  • Influence
Bone-marrow cells in therapy of critical limb ischemia of lower extremities - own experience
Wstep . W 2003 roku autorzy niniejszego artykulu rozpoczeli badania nad mozliwościami leczenia chorych z krytycznym niedokrwieniem konczyn za pomocą implantacji wlasnych komorek macierzystych. PoExpand
  • 24
  • 1
LARVAL CHAETOTAXY IN WOLF SPIDERS (ARANEAE, LYCOSIDAE): SYSTEMATIC INSIGHTS AT THE SUBFAMILY LEVEL
Abstract Studies into the systematics of wolf spiders have mainly employed morphological characters of adult spiders, in particular features of the male and female genitalia, and more recentlyExpand
  • 1
  • PDF
[Welfare as the goal of the analgesic pharmacotherapy accompanying biological treatment in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis].
Therapy of chronic rheumatic diseases, such as rheumatoid arthritis (RA) and ankylosing spondylitis (AS) needs a comprehensive approach to the patient, based on the control of pain and improvement inExpand
Lung tuberculosis in a patient suffering from granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis) and receiving immunosuppressive treatment
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej Wegenera) jest układową chorobą spowodowaną zapaleniem naczyń z ich następczą martwicą i tworzeniem ziarniniaków. W odróżnieniu od gruźlicy, etiologiaExpand
The larval chaetotaxy of Bathyphantes eumenis (L. KOCH, 1879) and Trochosa ruricola (DE GEER, 1778) - a model description (Araneae: Linyphiidae, Lycosidae)
A detailed description including analysis of chaetotactic pattern of larvae of two spiders is given for the first time. Bathyphantes eumenis (KOCH, 1879) and Trochosa ruricola (DE G EER, 1778) -Expand
  • 1
Pacjent z cukrzycą typu 2 i otyłością w programie przewlekłej dializoterapii otrzewnowej — opis przypadku
Cukrzycowa choroba nerek stanowi powiklanie zarowno cukrzycy typu 1, jak i typu 2. W populacji polskiej wzrasta liczba osob starszych z cukrzycą typu 2 powiklana przewleklą choroba nerek (PChN). WExpand