• Publications
  • Influence
Kvalitativ metod och vetenskapsteori
Från upptäckt till presentation : Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund
Fran upptackt till presentation : Om kvalitativ metod och teorigenerering pa empirisk grund
Patienten värderar vården : En vägledning till frågeformuläret KUPP, Kvalitet Ur Patientens Perspektiv
Patienten varderar varden : En vagledning till frageformularet KUPP, Kvalitet Ur Patientens Perspektiv
Empowerment - ett modeord
Ekonomi–skam modellen och reaktioner på arbetslöshet
Det ar kant att manniskor reagerar olika pa arbetslosheten, men det ar mindre kant vad det ar som gor att en del forblir opaverkade av arbetslosheten, medan den blir till en plaga for andra. IExpand
...
1
2
3
4
5
...