• Publications
  • Influence
Een nieuwe klaverzuring in Nederland: Oxalis dillenii Jacq.
Last summer the Sussex Yellow-sorrel ( Oxalis dillenii) has been recorded in the Netherlands for the first time. This American species might have been overlooked by Dutch botanists, as it has beenExpand
Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst
In this publication five classes are treated: Lycopsida, Equisetopsida, Pteropsida, Pinopsida and Magnoliopsida. The present proposal replaces the “FLORON-Rode Lijst 1990” (Gorteria 16, 1990, 2-26).Expand
Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003
The present Standard List is the updated sixth edition in the series ‘Standard List of the Flora of the Netherlands’. Standard Lists have regularly been published since 1971 with intervals of 4 to 8Expand
Vergeet-mij-nietje. Apium, Berula en Sium
Determinatie van schermbloemigen levert vaak problemen op als bloemen of vruchten ontbreken. Zo ook bij drie algemene soorten van oevers en moerassen: Apium nodiflorum (Groot moerasscherm), BerulaExpand
Flora van de oeverbiotopen van de randmeren
Stichting FLORON. In 1997 zijn de oevers van de Randmeren geinventariseerd in het kader van het Floristisch meetnet oevers zoete rijkswateren. FLORON voert dit meetnet uit in opdracht van RIZA,Expand
...
1
2
3
4
5
...