• Publications
  • Influence
Eldre og sex
Seksuell helse dreier seg om fysisk, mental og sosial velvaere i forhold til seksualitet. Det gjelder uavhengig av alder.
Nattskift og menopause
Det er kjent at arbeid i nattskift har konsekvenser for reproduktiv helse. Forandringer i menstruasjonssyklus, okt abortrisiko og okt risiko for prematur fodsel er vist.
Kvalme og brekninger under svangerskap
Transgender kvinner har økt risiko for hjerte-karsykdom
Personer som oppfatter seg som det motsatte kjonnet av det de er registrert som fra fodselen, kalles gjerne transpersoner eller transgender.
Prevensjon til kvinner i overgangsalderen
Kvinners naturlige fruktbarhet begynner a avta fra begynnelsen av 30-ars-alderen, og avtar raskt fra slutten av 30-arene. Etter menopause er fruktbarheten borte.
Bør man bytte p-piller etter 40-års-alder?
Kombinasjonspillen, som inneholder bade ostrogen og gestagen, oker risikoen for venose tromboser to til tre ganger.
...
1
2
3
...