• Publications
  • Influence
De invasieve Noord-Amerikaanse pauwvlieg Callopistromyia annulipes nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae)
Prachtvliegen zijn nauw verwant aan boorvliegen, waar ze vaak mee worden verward door de opvallende vleugeltekening. Het vlekkenpatroon is echter meestal duidelijk anders. Dit geldt echter niet voorExpand
  • 2
De multiculturele Lage Landen
This was a project of the universities in Brno, Olomouc, Poznan and Budapest. There were activities organised round the topic of multiculturalism in literature, linguistics, politics and society.
De prachtvlieg Homalocephala biumbrata nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae)
Prachtvliegen zijn vrij kleine vliegen die vaak een vleugeltekening hebben waardoor ze aan boorvliegen doen denken. De meeste soorten zijn weinig opvallend in het veld aanwezig en zitten vooral opExpand
Bij wijze van inleiding
By way of introduction Summary In the academic year 2017/18, 40 years have passed since the beginning of the teaching of Dutch in Lublin. With the support of the Catholic University of Leuven and theExpand
De slakkendodende vlieg nieuw voor Nederland (Diptera: Sciomyzidae)
De larven van slakkendodende vliegen prederen op slakken. De vliegen zien er vaak fraai uit, met gestreepte ogen en opvallend getekende vleugels. In dit artikel wordt Pherbellia annulipes voor hetExpand