• Publications
  • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications.
De geinformeerde gemeenschap - Door de intrede van ICT is een herbezinning op de gehanteerde communicatiestrategie richting burger wenselijk. Foederer gaat in op de nieuwe communicatiemiddelen als(More)