• Publications
  • Influence
Sprężyki (Coleoptera, Elateridae) Bieszczadów
Sprężyki — Elateridae na ogól w Polsce są słabo poznane, a stopień znajomości rozmieszczenia, nawet ogólnego, wciąż jest jeszcze niedostateczny; ekologia i biologia wielu gatunków są zupełnie nieExpand
...
1
2
3
...