Bülent Durak

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Bu bildiride, yazılım mimari tasarımından, yazılım geliştirme çatısının otomatik olarak oluşturulması için uygulanan model güdümlü yaklaşım, bu yaklaşımın sağladığı kazanımlar ve edinilen tecrübeler paylaşılmaktadır. Belirli bir alanda faaliyet gösteren yazılım ekipleri, genellikle ürünlerini tanımladıkları referans yazılım mimarisine uygun bir(More)
Özet. Bu makalede deniz savunma sistemleri alanında, sistematik yazılım yeniden kullanımın sağlanması için izlenen yaklaşımın değerlendirmesi yapılacaktır. ASELSAN SST Grubu içinde deniz savunma sistemleri alanında çalışan yazılım ekibi bünyesinde sistematik yazılım yeniden kullanımının sağlanması için belirlenen politikalar, oluşturulan varlıklar ve(More)
  • 1