Aysen Akalın

Learn More
Bulgular: Hipertiroid hastalarının tedavi öncesi t-hcy, TC, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol düzeyleri ve BMI tedavi sonrası düzeylerden daha düşüktü (tüm değişkenler için, p<0.001). Bununla birlikte,(More)
  • 1