Learn More
Gereç ve Yöntem: Riketsiyozların bölgesel özelliklerini ve bazı risk faktörlerini belirleyebilmek amacıyla; Tekkeköy ilçesinde (Samsun) gerçekleştirilen kesitsel tipteki seroprevalans çalışmasına ait(More)