Asja Čelebić

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Uvod Kobaltno-kromne (Co-Cr) legure ubrajaju se u skupinu baznih legura. Otkako su uvedene na sto-matološko tržište godine 1929. (1) koriste se u pro-tetici za metalne skelete djelomičnih proteza (DP) i fiksno-protetskih konstrukcija. Bazne legure imaju manju gustoću od zlatnih, a modus elastičnosti go-tovo im je dva puta veći. Zato Co-Cr legure imaju(More)
  • 1