• Publications
  • Influence
Supermode interference in dual-core hole-assisted fiber for sensing
In presented work, we examined the structures of dual-core fibers paying special attention to the possibility of using them for sensing. In the hole-assisted fiber structure, the character ofExpand
  • 4
Overcoming the capacity crunch: ITU-T G.657.B3 compatible 7-core and 19-core hole-assisted fibers
We present the novel 7-core and 19-core hole-assisted fibers designed to satisfy the most demanding requirements of the ITU-T G.657.B3 recommendation for bend-insensitive fibers. The fibers areExpand
  • 1
Innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji odkuwek o dużej masie ze stali ultra czystych dla przemysłu energetycznego i naftowego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach
Przedstawiono szereg innowacyjnych rozwi za w metalurgii stali przeznaczonej na wlewki do kucia o du ej masie. Obejmuj one: raÞ nacj ciek ej stali we wlewnicy po odlaniu stali z zastosowaniemExpand
  • 1
  • PDF