• Publications
  • Influence
Hiccups as a myocardial ischemia symptom.
A hiccup is involuntary, paroxysmal inspiratory movements of the chest wall associated with diaphragm and accessory respiratory muscle contractions, with the synchronized closure of glottis. TheExpand
  • 21
  • 1
  • PDF
Spotkania naukowe 2000/2001
Dobrze czy żle
Roland Garros… najpiękniejsza lewa Wielkiego Szlema
Wielu kardiologow inwazyjnych kojarzy Paryz z dorocznym kongresem Euro PCR, ja jednak chcialbym zachecic, by przyjechac do tego pieknego miasta w czasie, kiedy rozgrywane są miedzynarodoweExpand
Wpływ mostków mięśniowych na odległy wynik zabiegów angioplastyki wieńcowej przeprowadzonych w proksymalnych segmentach gałęzi zstępującej przedniej
Wstep: Mostek mieśniowy to cześc tetnicy wiencowej przebiegającej pod warstwą mieśnia sercowego, ktore w przewazającej wiekszości obserwujemy w obrebie galezi przedniej zstepującej. Celem ponizszejExpand
Nagroda Fundacji Firmy Bayer
Porównawcza analiza zwężeń wieńcowych poddawanych angioplastyce, dokonywana w trakcie oraz w kilka dni po skutecznym zabiegu
Wstep: Ilościowa analiza koronaroangiogramow (QCA) dostarcza geometrycznych parametrow zwezenia wiencowego, co w istotny sposob ulatwia kwalifikacje, zwieksza bezpieczenstwo oraz efektywnoścExpand
  • 1