• Publications
  • Influence
Oppimisympäristö bioenergia-alan osaamisen kehittymisen tukena
Energia-ala on tällä hetkellä nopeasti kehittyvä. Uusiutuvien energialähteiden merkitys korostuu muun muassa fossiilisten polttoaineiden vähentyessä. EU on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvienExpand
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalouden yksikön työharjoitteluprosessin kehittäminen virtuaalimaatiloilla : oppimisympäristö työharjoittelun tukena
Seinajoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalouden yksikolla on oma tyoharjoitteluprosessinsa, joka on kuvattu tassa raportissa yksityiskohtaisesti aina tyoharjoittelupaikan haustaExpand
Maatalousopiskelijoiden työharjoitteluprosessin tehostaminen maatiloilla virtuaalisesti
Virtuaalimaatilat-oppimisympäristöllä tuetaan maatalousopiskelijoiden työharjoitteluprosessia. Opiskelijalla on mahdollista tutustua maatiloihin virtuaalisessa muodossa ennen työharjoittelun alkua.Expand