• Publications
  • Influence
Aportació al coneixement de la fauna lepidopterològica de la Reserva Natural del Remolar-Filipines (Lepidoptera Macroheterocera)
En aquest treball es presenta la lista dels lepidopters macroheterocers detectats en 16 prospecions fetes al llarg de l'any 2004 a la Reserva Natural del Remolar-Filipines. Les dades aportades
Novetats faunístiques publicades per la SCL (1976-2016); quaranta anys de recerca lepidopterològica
espanolEn este trabajo se presenta una recopilacion de las especies publicadas como nuevas para las faunas catalana, iberica, balear y europea, o de especies nuevas, aparecidas en las publicaciones
Els lepidòpters del Parc Natural de la Serra del Montsant (2004 - 2005)
A continuation during 2007 of the study of the Lepidoptera of the Serra de Montsant Natural Park and a compilation of the data obtained in the years 2004-2007 (Vallhonrat et al. 2005, 2006 and 2007)
Els lepidòpters de la vall d’Alinyà (Alt Urgell, NE de la península Ibèrica): algunes consideracions sobre l’altitud i la classificació biogeogràfica
Els resultats obtinguts en el cens de lepidopters portat a terme a la vall d’Alinya durant els anys 2000 i 2001, que s'adjunten en annex, indiquen que la distribucio altitudinal de les especies
...
1
2
3
...