Learn More
The effects of geldanamycin (GA), 17-(3-aminopropylamino)-17-demethoxygeldanamycin (AP-GA), and N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymer-AP-GA conjugate [P(AP-GA)] on A2780 human ovarian carcinoma(More)
  • 1