• Publications
  • Influence
Rödlistade arter i Sverige 2015
Sveriges rodlista 2015 ar resultatet av ett omfattande arbete utfort av ArtDatabankens organismgruppsansvariga tillsammans med over hundra av landets framsta artexperter. Rodlistan ar en objektivExpand
  • 77
  • 6
Monitoring the effects of tourism on whale shark Rhincodon typus behaviour in Mozambique
The whale shark Rhincodon typus is a popular focal species in the marine tourism industry. We analysed 689 encounters with at least 142 individual sharks during 2008-2010 to assess their behaviour inExpand
  • 24
  • 2
  • PDF
Tidigare brottslighets betydelse för påföljdsbestämningen
Foreliggande arbete behandlar tidigare brottslighets betydelse for pafoljdsbestamningen. Syftet ar att undersoka hur och varfor tidigare brottslighet tillmats betydelse vid bestamningen av pafoljd.Expand
Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv : Resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013-2018
Sverige har en variationsrik natur med storslagen fjallmiljo, myllrande vatmarker, vattendrag och sjoar, kust och hav, skogar och odlingslandskap, alla med ett rikt vaxt och djurliv. Den har fantasExpand